Stowarzyszenie [1]

Autor : admin Dodano: 08-03-2011 - 11:16
[2]

Począwszy od dnia 23 stycznia 2009 r. realizując zalecenia Kompanii Węglowej S.A. Orkiestra Dęta KWK „Chwałowice” działa na nowych zasadach finansowo-prawnych. Wielomiesięczny wysiłek muzyków i entuzjastów wieloletniej muzycznej tradycji górniczej nie dopuścił do zniknięcia z pejzażu kopalni i dzielnicy Chwałowice naszej orkiestry i zaowocował rejestracją
Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA KWK „CHWAŁOWICE”.

Główne cele statutowe Stowarzyszenia:

1) Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, wokalnej i tanecznej w formach koncertowych i usług muzycznych głównie dla mieszkańców miasta Rybnika i regionu szeroko rozumianej Ziemi Rybnickiej.
2) Popularyzowanie polskiej twórczości muzyczno - artystycznej w kraju i za granicą poprzez udział w konkursach i festiwalach orkiestr dętych.
3) Podnoszenie poziomu artystycznego poszczególnych członków Stowarzyszenia, a tym samym całego zespołu.
4) Wspieranie oraz współpraca z zespołami muzycznymi powstałymi oraz działającymi
w strukturach stowarzyszenia.
5) Podejmowanie społecznych działań wychowawczych służących muzycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie u nich postaw aktywności społecznej
6) Stowarzyszenie, jako naturalny spadkobierca ponad 100 - letniej tradycji Górniczej Orkiestry Dętej przy KWK „Chwałowice” w Rybniku, a skupiające znakomitą większość muzyków swojej poprzedniczki, uważa za zaszczyt możliwość kontynuacji jej bogatego dorobku artystycznego i bierze sobie za cel dalszą działalność w tym zakresie.


W skład Stowarzyszenia wchodzą dotychczasowi członkowie orkiestry, przedstawiciele KWK "Chwałowice" oraz osoby zainteresowane czynnym wspieraniem działalności statutowej Stowarzyszenia.

Pracami Stowarzyszenia kieruje zarząd w skład którego wchodzą:
Prezes: Grzegorz Graf
Wiceprezes: Zenon Sierny
Skarbnik: Adam Abrahamczyk
Sekretarz: Leszek Sobik
Członek Zarządu: Michał Brzezinka


Pobierz Statut Stowarzyszenia Orkiestra Chwałowice [3]
_LINKS
  [1] http://orkiestrachwalowice.pl/index.php?name=News&file=article&sid=7
  [2] http://orkiestrachwalowice.pl/
  [3] http://orkiestrachwalowice.pl/ docs/STATUT.pdf