ODTWARZACZ AUDIO
   UŻYTKOWNICY
Witaj

Rejestracja jest darmowa i pozwala na używanie pewnych mechanizmów w serwisie.
Zarejestruj się!
Użytkownik:


Hasło:


Zapamiętaj mnie

Użytkownicy:  Użytkownicy:
Ostatni:  Nowy dzisiaj: 0
Ostatni:  Nowy wczoraj: 0
Ostatni:  Razem: 6444
Ostatni:  Ostatni:
omapyfa
Użytkownicy:  Online
Użytkownicy:  Użytkownicy: 0
Gości:  Gości: 1
Razem:  Razem: 1

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie


Porządek
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA
KWK „CHWAŁOWICE”
w dniu 19.06.2020 r. o godzinie 15.30


Porządek zebrania:
1. Powitanie. Otwarcie obrad
2. Ustalenie i przyjęcie porządku zebrania
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (na podstawie listy obecności)
5. Przedstawienie sprawozdań za 2019 rok:
a) przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA KWK „CHWAŁOWICE” za rok 2019.
b) sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2019,
c) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA KWK „CHWAŁOWICE” za rok 2019.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Przedstawienie sposobu pokrycia strat lub podziału zysków.
8. Przedstawienie zarysu Planu Pracy na 2020.
9. Podjęcie uchwał:
a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2019,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2019,
c) udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019,
d) pokrycie strat lub podział zysków,
e) zatwierdzenie planu pracy na rok 2019,
f) ustalenie wysokości składki członkowskiej za 2020 rok
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie Walnego Zebrania.


Obecność obowiązkowa !!!