ODTWARZACZ AUDIO
   UŻYTKOWNICY
Witaj

Rejestracja jest darmowa i pozwala na używanie pewnych mechanizmów w serwisie.
Zarejestruj się!
Użytkownik:


Hasło:


Zapamiętaj mnie

Użytkownicy:  Użytkownicy:
Ostatni:  Nowy dzisiaj: 4
Ostatni:  Nowy wczoraj: 8
Ostatni:  Razem: 4926
Ostatni:  Ostatni:
elysodizu
Użytkownicy:  Online
Użytkownicy:  Użytkownicy: 0
Gości:  Gości: 2
Razem:  Razem: 2

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie


Porządek
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA
KWK „CHWAŁOWICE”
w dniu 22.03.2019r. o godzinie 15.30


Porządek zebrania:
1. Powitanie. Otwarcie obrad
2. Ustalenie i przyjęcie porządku zebrania
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (na podstawie listy obecności)
5. Przedstawienie sprawozdań za 2018 rok:
a) przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA KWK „CHWAŁOWICE” za rok 2018,
b) sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2018,
c) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA KWK „CHWAŁOWICE” za rok 2018.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Przedstawienie sposobu pokrycia strat lub podziału zysków.
8. Przedstawienie zarysu Planu Pracy na 2019.
9. Podjęcie uchwał:
a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2018,
c) udzielenie absolutorium Zarządowi za 2018,
d) pokrycie strat lub podział zysków,
e) zatwierdzenie planu pracy na rok 2019,
f) ustalenie wysokości składki członkowskiej za 2019 rok
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie Walnego Zebrania.Obecność obowiązkowa !!!