ODTWARZACZ AUDIO
   UŻYTKOWNICY
Witaj

Rejestracja jest darmowa i pozwala na używanie pewnych mechanizmów w serwisie.
Zarejestruj się!
Użytkownik:


Hasło:


Zapamiętaj mnie

Użytkownicy:  Użytkownicy:
Ostatni:  Nowy dzisiaj: 5
Ostatni:  Nowy wczoraj: 3
Ostatni:  Razem: 3018
Ostatni:  Ostatni:
ydymuq
Użytkownicy:  Online
Użytkownicy:  Użytkownicy: 0
Gości:  Gości: 2
Razem:  Razem: 2

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie


Porządek
Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA
KWK „CHWAŁOWICE”
w dniu 15.03.2018 r. o godzinie 15.30


Porządek zebrania:
1. Powitanie. Otwarcie obrad
2. Ustalenie i przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (na podstawie listy obecności).
5. Przedstawienie sprawozdań za 2017 rok:
a) przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA KWK „CHWAŁOWICE” za rok 2017.
b) sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2017,
c) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA KWK „CHWAŁOWICE” za rok 2017.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Przedstawienie sposobu pokrycia strat lub podziału zysków.
8. Przedstawienie zarysu Planu Pracy na 2018.
9. Podjęcie uchwał:
a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2017,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2017,
c) udzielenie absolutorium Zarządowi za 2017,
d) pokrycie strat lub podział zysków,
e) zatwierdzenie planu pracy na rok 2018,
f) ustalenie wysokości składki członkowskiej za 2018 rok
10. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA KWK „CHWAŁOWICE”.
11. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA KWK „CHWAŁOWICE”.
12. Podjęcie uchwał:
a) zatwierdzenie składu nowego Zarządu Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA KWK „CHWAŁOWICE”,
b) zatwierdzenie składu nowej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA
KWK „CHWAŁOWICE”,
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zakończenie Walnego Zebrania.Obecność obowiązkowa !!!