ODTWARZACZ AUDIO
   UŻYTKOWNICY
Witaj

Rejestracja jest darmowa i pozwala na używanie pewnych mechanizmów w serwisie.
Zarejestruj się!
Użytkownik:


Hasło:


Zapamiętaj mnie

Użytkownicy:  Użytkownicy:
Ostatni:  Nowy dzisiaj: 0
Ostatni:  Nowy wczoraj: 0
Ostatni:  Razem: 6497
Ostatni:  Ostatni:
dyhocexi
Użytkownicy:  Online
Użytkownicy:  Użytkownicy: 0
Gości:  Gości: 1
Razem:  Razem: 1

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie


Porządek
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA
KWK „CHWAŁOWICE”
w dniu 30.03.2023 r. o godzinie 17.00


Porządek zebrania:
1. Powitanie. Otwarcie obrad
2. Ustalenie i przyjęcie porządku zebrania
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Stwierdzenie prawomocności obrad (na podstawie listy obecności)
5. Przedstawienie sprawozdań za 2022 rok:
a) przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA KWK „CHWAŁOWICE” za rok 2022,
b) sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2022,
c) przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ORKIESTRA DĘTA KWK „CHWAŁOWICE” za rok 2022.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Przedstawienie sposobu pokrycia strat lub podziału zysków.
8. Przedstawienie zarysu Planu Pracy na 2023.
9. Podjęcie uchwał:
a) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2022,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2022,
c) udzielenie absolutorium Zarządowi za 2022,
d) pokrycie strat lub podział zysków,
e) zatwierdzenie planu pracy na rok 2023,
f) ustalenie wysokości składki członkowskiej za 2023 rok
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie Walnego Zebrania.Obecność obowiązkowa !!!